Ефекти зниження ваги білка плазми, кодованого геном ожиріння.

Генний продукт ob locus важливий для регулювання маси тіла. Було показано, що продукт ob присутній у вигляді білка на 16 кілодальтон у плазмі миші та людини, проте його неможливо виявити в плазмі мишей C57BL/6J ob/ob. Рівень цього білка в плазмі крові був підвищений у діабетичних (db) мишей - мутантів, які вважаються стійкими до ефектів OB Щоденні інтраперитонеальні ін'єкції мишачого або людського рекомбінантного білка OB зменшували масу тіла мишей ob/ob на 30 відсотків після 2 тижнів лікування без очевидної токсичності, але не мали впливу на мишей db/db. Білок зменшив споживання їжі та збільшив енергетичні витрати у мишей, що не отримують їжі. Ін'єкції мишам дикого типу двічі на день з мишачим білком призвели до стійкої втрати ваги на 12 відсотків, зменшення споживання їжі та зменшення жиру в організмі з 12,2 до 0,7 відсотка. Ці дані свідчать про те, що білок OB виконує ендокринну функцію для регулювання запасів жиру в організмі.


ефекти