Сукцинат, проміжний продукт у метаболізмі, передачі сигналу, АФК, гіпоксії та пухлинному розвитку

Основні моменти

Сукцинат знаходиться на перетині кількох метаболічних шляхів.

проміжний

Сукцинат бере участь у утворенні та виведенні активних форм кисню.

Сукцинат також бере участь в епігенетиці та туморогенезі.


Сукцинат відіграє роль у ендо- і паракринної модуляції та запаленні.

Ми розглядаємо сукцинат як метаболіт або сигнал.

Анотація

Сукцинат є важливим метаболітом на перетині кількох метаболічних шляхів, також бере участь у формуванні та елімінації активних форм кисню. Однак стає все більш очевидним, що його сфера поширюється на епігенетику, туморогенез, передачу сигналу, ендо- і паракринну модуляцію та запалення. Тут ми розглядаємо шляхи, що охоплюють сукцинат як метаболіт або сигнал, і те, як вони можуть взаємодіяти в нормальних та патологічних станах. 1


Попередній стаття у випуску Далі стаття у випуску