Вплив втручання у спосіб життя на фізичну активність та харчування японських працівників

Додати до Менділі

життя

Анотація

Об’єктивна

Оцінити ефективність Програми модифікації стилю життя для фізичної активності та дієти (LiSM-PAN) у порівнянні зі звичайною програмою охорони здоров’я.


Метод

Суб'єкти з факторами ризику хронічного захворювання були виділені у кластери до групи LiSM (n = 92) або до групи контролю (n = 85). Програма LiSM-PAN складалася з консультування плюс соціальна та екологічна підтримка, а програма Control складалася з письмових відгуків про зміну фізичної активності та дієтичної практики. Втручання проводилось протягом 6 місяців протягом 2001–2002 рр. Та аналізу даних протягом 2003–2004 рр. У Токіо, Японія. Основними результатами стали витрати енергії на дозвілля (ЛЕЕ), максимальне засвоєння кисню (VO2max), дієтичні звички, індекс маси тіла (ІМТ), артеріальний тиск, глюкоза та параметри ліпідів.


Результати

Група LiSM продемонструвала значно більший приріст L.E.E.E. ніж контрольна група наприкінці втручання (середня різниця між групами: 400,6 ккал/тиждень, 95% ДІ: 126,1, 675,0 ккал/тиждень). Істотних середніх міжгрупових відмінностей у харчових звичках не спостерігалося. Група LiSM продемонструвала значно більші зниження ІМТ, систолічного артеріального тиску та холестерину ЛПНЩ, ніж контрольна група.

Висновок

Програма LiSM-PAN призвела до більших позитивних змін в L.E.E.E.E., дієтичних звичках та факторах ризику серцево-судинних захворювань у працівників чоловіків середнього віку з високим ризиком порівняно з програмою Control.

Попередній стаття у випуску Далі стаття у випуску